Na vsebino

Strokovni delavec za zunanje površine (prijave do 30. 3. 2017)

20. marec 2017

Delovno mesto: strokovni sodelavec za zunanje površine

Rok za prijavo: do 30. 3. 2017

Število prostih delovnih mest: 1

Opisi del in nalog: 

Načrtovanje, organiziranje in izvajanje del iz področja hortikulture in vzdrževanja zelenih površin (vrtnarstvo, čiščenje in urejanje zelenih površin, košnja trave, idr.), načrtovanje in priprava predlogov za urejanje grajskega dvorišča, grajskega parka, okolice gradu in Grajskega vinograda, strokovno vzdrževanje, oskrbovanje in obdelovanje Grajskega vinograda ter skrb za pravilo oskrbo in vzgojo grajskih trt, urejanje zelenih površin in uvajanje sodobnih rešitev na področju ohranjanja naravne krajine po načelih trajnostnega razvoja, pripravljanje kratkoročnih in dolgoročnih planov urejanja in vzdrževanja zelenih površin in Grajskega vinograda ter nakupa opreme in drugih delovnih sredstev ter sodelovanje pri nabavi blaga, materiala in opreme, potrebne za izvajanje vzdrževanja zunanjih zelenih površin, sodelovanje pri izvajanju del rednega vzdrževanja notranjih in zunanjih prostorov in površin, vodenje evidenc in arhivske dokumentacije iz delovnega področja službe, zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi opreme in naprav ter dosledno upoštevanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred požarom, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) 

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 - poznavanje področne tehnologije in strojne ter druge opreme za delo,

 - organizacijske in komunikativne sposobnosti,

 - znanje računalniških programov s področja dela.   

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik, tekoče

Trajanje zaposlitve: določen čas, poskusno delo 5 mesecev

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času,delo ob sobotah in nedeljah

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si