Na vsebino

Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi (prijave do 16. 4. 2017)

06. april 2017

Delovno mesto: strokovni sodelavec za odnose v javnostmi

Rok za prijavo: do 16. 4. 2017

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta:

Izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravljanju analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja službe, sodelovanje pri načrtovanju in priprava predlogov aktivnosti s področja odnosov z javnostmi, sodelovanje pri pripravi in izvajanje strategije komuniciranja z javnostmi, obveščanje javnosti o programskih dejavnostih zavoda – medijska sporočila, sodelovanje pri organiziranju sprejemov in tiskovnih konferenc, sodelovanje pri urejanju in pripravljanju programske knjižice, programskih listov, glasil, vabil, monografij in drugih informativnih materialov zavoda (lektorji, prevajalci, oblikovalci), izvajanje poslovne korespondence za službo, urejanje in vodenje evidenc adrem protokola, sponzorjev, medijev in programskih dogodkov, urejanje, oblikovanje in ažuriranje spletne strani zavoda, urejanje dokumentarnega gradiva (arhiva) iz delovnega področja službe in fotodokumentacije, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil s področja službe,  samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba VII/2 (prejšnje) oz. magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- veščine poslovnega komuniciranja,

- organizacijske in komunikativne sposobnosti,

- znanje računalniških programov s področja dela in spletnih orodij,

- poznavanje postopkov javnega naročanja.

Posebni pogoji: delo z računalnikom, znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni   

Trajanje zaposlitve: določen čas, poskusno delo 5 mesecev

Delovni čas: enoizmensko delo

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si