Na vsebino

Zvokovni tehnik (prijave do 25. 12. 2017)

11. december 2017

Delovno mesto: Zvokovni tehnik

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog: tehnična izvedba del, postavitev, priprava in uporaba avdio naprav, snemanje, oblikovanje in reproduciranje zvoka, načrtovanje in svetovanje izbora ter postavitve avdio opreme, priprava, upravljanje in izvajanje kontrole nad avdio napravami, pripravljanje, upravljanje in kontroliranje video naprav, tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scensko svetlobnih naprav, izvedba del in priprava scenske in druge opreme, sprejem in pregledovanje tehnične dokumentacije, opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav, dežurstvo na prireditvah, zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi opreme in naprav ter dosledno upoštevanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: sredenješolska strokovna izobrazba, V., ali nacionalna poklicna kvalifikacija »Operater multimedijskih naprav«
Smer: elektro ali druga tehnična smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji:
- zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini,
- delo z računalnikom.

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje avdio in video naprav,
- usposobljenost za delo z dvigali.

Znanja tujih jezikov:
- znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev

Poskusno delo: 3 mesece

Rok za prijavo: 25. 12. 2017

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta na naslov Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana ali e-mail na: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si)

Delovno mesto: Zvokovni tehnik

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog: tehnična izvedba del, postavitev, priprava in uporaba avdio naprav, snemanje, oblikovanje in reproduciranje zvoka, načrtovanje in svetovanje izbora ter postavitve avdio opreme, priprava, upravljanje in izvajanje kontrole nad avdio napravami, pripravljanje, upravljanje in kontroliranje video naprav, tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scensko svetlobnih naprav, izvedba del in priprava scenske in druge opreme, sprejem in pregledovanje tehnične dokumentacije, opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav, dežurstvo na prireditvah, zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi opreme in naprav ter dosledno upoštevanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: sredenješolska strokovna izobrazba, V., ali nacionalna poklicna kvalifikacija »Operater multimedijskih naprav«
Smer: elektro ali druga tehnična smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji:
- zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini,
- delo z računalnikom.

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje avdio in video naprav,
- usposobljenost za delo z dvigali.

Znanja tujih jezikov:
- znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev

Poskusno delo: 3 mesece

Rok za prijavo: 25. 12. 2017

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta na naslov Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana ali e-mail na: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si)