Na vsebino

Glavni kuhar (prijava do 17.12.2018)

07. december 2018

Opis delovnega mesta: vodenje, koordiniranje, razporejanje in nadzorovanje izvajanja dela osebja kuhinje, pripravo in izdelavo hladnih in toplih jedi ter sladic po dnevnih menijih in jedilnem listu, priprava jedilnih listov, dnevnih menijev ter izračunov za posamezna jedila ali obroke, sodelovanje pri pripravi načrtov, poročil, analiz kuhinjskega dela obrata, spremljanje strokovnih novosti in prehrambenih smernic načinov prehranjevanja in uporabo le-teh, pravočasno obveščanje o potrebah kuhinje in zalogah živil, naročanje in prevzemanje živil in drugega blaga za pripravo hrane, čiščenje, priprava in toplotna obdelava živil, razdeljevanje živil in jedi na posamezne obroke, garniranje in dekoriranje jedi, poznavanje in uporaba receptov za posamezne jedi, poznavanje normativov za porabo živil in za posamezne obroke gotovih jedi ter poznavanje in upoštevanje prehrambenih vrednosti živil, skrb za higieno in čistočo v kuhinji (sanitarni režim kuhinje) ter skrb za ustrezno hrambo živil, skrb za pravilno uporabo kuhinjskih naprav in opreme ter njihovo vzdrževanje, priprava podatkov za dnevni obračun porabljenih živil ter vodenje evidenc o izdanih obrokih hrane, porabi živil in zalog, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja splošna ali strokovna izobrazba, V.
Smer: gostinska ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja:
- poznavanje tehnologije priprave hrane,
- komunikacijske, organizacijske in ročne spretnosti,
- poznavanje higienskih in tehničnih predpisov s področja dela

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije
Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost, občasno delo v manj ugodnem delovnem času
Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;
Rok za prijavo: 7. 12. – 17. 12. 2018
Delovni čas: enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Opis delovnega mesta: vodenje, koordiniranje, razporejanje in nadzorovanje izvajanja dela osebja kuhinje, pripravo in izdelavo hladnih in toplih jedi ter sladic po dnevnih menijih in jedilnem listu, priprava jedilnih listov, dnevnih menijev ter izračunov za posamezna jedila ali obroke, sodelovanje pri pripravi načrtov, poročil, analiz kuhinjskega dela obrata, spremljanje strokovnih novosti in prehrambenih smernic načinov prehranjevanja in uporabo le-teh, pravočasno obveščanje o potrebah kuhinje in zalogah živil, naročanje in prevzemanje živil in drugega blaga za pripravo hrane, čiščenje, priprava in toplotna obdelava živil, razdeljevanje živil in jedi na posamezne obroke, garniranje in dekoriranje jedi, poznavanje in uporaba receptov za posamezne jedi, poznavanje normativov za porabo živil in za posamezne obroke gotovih jedi ter poznavanje in upoštevanje prehrambenih vrednosti živil, skrb za higieno in čistočo v kuhinji (sanitarni režim kuhinje) ter skrb za ustrezno hrambo živil, skrb za pravilno uporabo kuhinjskih naprav in opreme ter njihovo vzdrževanje, priprava podatkov za dnevni obračun porabljenih živil ter vodenje evidenc o izdanih obrokih hrane, porabi živil in zalog, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja splošna ali strokovna izobrazba, V.
Smer: gostinska ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja:
- poznavanje tehnologije priprave hrane,
- komunikacijske, organizacijske in ročne spretnosti,
- poznavanje higienskih in tehničnih predpisov s področja dela

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije
Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost, občasno delo v manj ugodnem delovnem času
Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;
Rok za prijavo: 7. 12. – 17. 12. 2018
Delovni čas: enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si