Na vsebino

Kuhinjski pomočnik (prijava do 21. 10. 2018)

16. oktober 2018

Opis delovnega mesta: pomoč pri prevzemanju živil in drugega blaga za pripravo hrane ter shranjevanju živil, čiščenje, priprava in toplotna obdelava živil, priprava zajtrkov in kuhinje pred obratovalnim časom kuhinje, pomoč pri izdelavi hladnih in toplih jedi ter sladic po dnevnih menijih in jedilnem listu, pomoč pri pripravi pogrinjkov, izdajanju hrane, pravočasno obveščanje o potrebah kuhinje in zalogah živil, čiščenje naprav in opreme ter ročno in strojno pomivanje posode, dnevno vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji, čiščenje delovnih površin, kuhinjskih naprav in opreme, posode in prostorov, skrb za pravilno uporabo kuhinjskih naprav in opreme ter skrb za ustrezno hrambo živil, skrb za pravilno odlaganje odpadnih materialov in odnos smeti na predvidena odlagajališča, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: nižja poklicna izobrazba, III.

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja:
- poznavanje higienskih predpisov,
- poznavanje kuharskih veščin,
- poznavanje higienskih in tehničnih predpisov s področja dela.

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije
Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost, občasno delo v manj ugodnem delovnem času

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 2 meseca;
Rok za prijavo: 16.10. - 21. 10. 2018
Delovni čas: enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Opis delovnega mesta: pomoč pri prevzemanju živil in drugega blaga za pripravo hrane ter shranjevanju živil, čiščenje, priprava in toplotna obdelava živil, priprava zajtrkov in kuhinje pred obratovalnim časom kuhinje, pomoč pri izdelavi hladnih in toplih jedi ter sladic po dnevnih menijih in jedilnem listu, pomoč pri pripravi pogrinjkov, izdajanju hrane, pravočasno obveščanje o potrebah kuhinje in zalogah živil, čiščenje naprav in opreme ter ročno in strojno pomivanje posode, dnevno vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji, čiščenje delovnih površin, kuhinjskih naprav in opreme, posode in prostorov, skrb za pravilno uporabo kuhinjskih naprav in opreme ter skrb za ustrezno hrambo živil, skrb za pravilno odlaganje odpadnih materialov in odnos smeti na predvidena odlagajališča, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: nižja poklicna izobrazba, III.

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja:
- poznavanje higienskih predpisov,
- poznavanje kuharskih veščin,
- poznavanje higienskih in tehničnih predpisov s področja dela.

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije
Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost, občasno delo v manj ugodnem delovnem času

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 2 meseca;
Rok za prijavo: 16.10. - 21. 10. 2018
Delovni čas: enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si