Na vsebino

Natakar (prijava do 17. 6. 2018)

12. junij 2018

Opis delovnega mesta: izvajanje del strežbe v prostorih, ki so namenjeni postrežbi gostov in na pogostitvah, pripravljalna dela v jedilnici oz. prostorih, ki so namenjeni postrežbi gostov: razporejanje miz in stolov, pogrinjanje in urejanje servisnih miz, pogrinjkov, postrežba in urejanje prostora ob pogostitvah, blagajniško poslovanje, zaračunavanje storitev in sprejem plačil gostov ter vodenje evidenc, sprejemanje in potrjevanje naročil in rezervacij ter informiranje gostov, priprava enostavnih jedi in pomoč v kuhinji ter sodelovanje z osebjem kuhinje, dnevna seznanitev z aktualno ponudbo in predstavljanje ponudb gostom, prevzem naročil pri individualnih in skupinskih gostih, evidentiranje naročil, serviranje in postrežba hrane, pijače, pospravljanje miz, priprava računa, obračuna za goste, dnevna skrb za čistočo delovnih prostorov, opreme in naprav, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja poklicna izobrazba, IV.
Smer: gostinska ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja:
- komunikacijske spretnosti,
- znanja računalniških programov s področja dela,
- poznavanje higienskih predpisov

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji: Zdravstvena spodobnost

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 2 meseca;

Rok za prijavo: 12.6.2018 – 17.6.2018

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Opis delovnega mesta: izvajanje del strežbe v prostorih, ki so namenjeni postrežbi gostov in na pogostitvah, pripravljalna dela v jedilnici oz. prostorih, ki so namenjeni postrežbi gostov: razporejanje miz in stolov, pogrinjanje in urejanje servisnih miz, pogrinjkov, postrežba in urejanje prostora ob pogostitvah, blagajniško poslovanje, zaračunavanje storitev in sprejem plačil gostov ter vodenje evidenc, sprejemanje in potrjevanje naročil in rezervacij ter informiranje gostov, priprava enostavnih jedi in pomoč v kuhinji ter sodelovanje z osebjem kuhinje, dnevna seznanitev z aktualno ponudbo in predstavljanje ponudb gostom, prevzem naročil pri individualnih in skupinskih gostih, evidentiranje naročil, serviranje in postrežba hrane, pijače, pospravljanje miz, priprava računa, obračuna za goste, dnevna skrb za čistočo delovnih prostorov, opreme in naprav, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja poklicna izobrazba, IV.
Smer: gostinska ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja:
- komunikacijske spretnosti,
- znanja računalniških programov s področja dela,
- poznavanje higienskih predpisov

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji: Zdravstvena spodobnost

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 2 meseca;

Rok za prijavo: 12.6.2018 – 17.6.2018

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si