Na vsebino

Sobarica (prijava do 26. 5. 2018)

21. maj 2018

Opis delovnega mesta: izvajanje del strojnega in ročnega urejanja, pospravljanja in čiščenja namestitvenih in drugih prostorov in površin, vsakodnevno redno urejanje, pospravljanje in čiščenje namestitvenih kapacitet, skrb in odgovornost za ustrezno urejenost namestitvenih kapacitet, prostorov in površin, redno vzdrževanje namestitvenih in drugih prostorov in površin, dnevna skrb za čisto perilo, zamenjavo perila in zadostne rezervne količine sredstev za delo, redno čiščenje notranjih in zunanjih prostorov in površin, menjavanje posteljnega perila, oskrba sob z higienskimi pripomočki, čiščenje tal, prahu, praznjenje smetnjakov, odnašanje smeti na za to primerno mesto, skrb za ekonomično rabo delovnih pripomočkov in pravočasno sporočanje potreb po sredstvih in pripomočkih za delo, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: II, osnovnošolska izobrazba

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- smisel za natančno in vestno opravljanje delovnih nalog,
- poznavanje sanitarno-higienskih predpisov.

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 2 meseca;

Rok za prijavo: 21.05.2018 – 26.5.2018

Delovni čas: neenakomerno porazdeljen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si