Na vsebino

Strokovni sodelavec za finančno računovodske zadeve (prijava do 29. 9. 2018)

24. september 2018

Delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANČNO RAČUNOVODSKE ZADEVE
Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: opravljanje računovodsko - knjigovodskih del, izstavljanje računov, predračunov, avansnih računov, računov za predplačila, dobropisov in evidenca le-teh na podlagi nalogov za fakturiranje, naročilnic ali pogodb, kontiranje in knjiženje vhodnih računov ter izterjava neplačanih računov ter kontaktiranje s kupci, priprava in kontrola plačilnih nalogov, pošiljanje predlogov za kompenzacije, kontrola skladnosti evidence prejetih računov s prometom obveznosti do dobaviteljev s stanjem v glavni knjigi, izpisovanje stanja odprtih postavk obveznosti do dobaviteljev, usklajenih s potrditvijo dobaviteljev, obračunavanje in knjiženje obračunov prodanih vstopnic na podlagi poročila o prodaji vstopnic po vsaki prireditvi, zavračanje prejetih računov v primeru njihove nepopolnosti ali vsebinske neskladnosti, knjiženje in pologi denarnih sredstev na TRR ter kontrola in knjiženje denarnih iztržkov – pologov, kontrola skladnosti evidence izdanih računov s prometom terjatev do kupcev s stanjem v glavni knjigi, izpisovanje stanja odprtih postavk - terjatev do kupcev, usklajenih s potrditvijo kupcev, obračun in knjiženje blagovnega knjigovodstva, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.


Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/1
Smer: ekonomska ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Funkcionalna in specialna znanja:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje postopkov javnega naročanja.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni.
Posebni pogoji: delo z računalnikom.

Trajanje zaposlitve: določen čas, poskusno delo 5 mesecev;
Rok za prijavo: 24.9. – 29.9.2018
Delovni čas: praviloma enoizmensko delo.
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANČNO RAČUNOVODSKE ZADEVE
Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: opravljanje računovodsko - knjigovodskih del, izstavljanje računov, predračunov, avansnih računov, računov za predplačila, dobropisov in evidenca le-teh na podlagi nalogov za fakturiranje, naročilnic ali pogodb, kontiranje in knjiženje vhodnih računov ter izterjava neplačanih računov ter kontaktiranje s kupci, priprava in kontrola plačilnih nalogov, pošiljanje predlogov za kompenzacije, kontrola skladnosti evidence prejetih računov s prometom obveznosti do dobaviteljev s stanjem v glavni knjigi, izpisovanje stanja odprtih postavk obveznosti do dobaviteljev, usklajenih s potrditvijo dobaviteljev, obračunavanje in knjiženje obračunov prodanih vstopnic na podlagi poročila o prodaji vstopnic po vsaki prireditvi, zavračanje prejetih računov v primeru njihove nepopolnosti ali vsebinske neskladnosti, knjiženje in pologi denarnih sredstev na TRR ter kontrola in knjiženje denarnih iztržkov – pologov, kontrola skladnosti evidence izdanih računov s prometom terjatev do kupcev s stanjem v glavni knjigi, izpisovanje stanja odprtih postavk - terjatev do kupcev, usklajenih s potrditvijo kupcev, obračun in knjiženje blagovnega knjigovodstva, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.


Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/1
Smer: ekonomska ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Funkcionalna in specialna znanja:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje postopkov javnega naročanja.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni.
Posebni pogoji: delo z računalnikom.

Trajanje zaposlitve: določen čas, poskusno delo 5 mesecev;
Rok za prijavo: 24.9. – 29.9.2018
Delovni čas: praviloma enoizmensko delo.
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail nika.valentincic@ljubljanskigrad.si