Na vsebino

Strokovni sodelavec za finančno računovodske zadeve (prijava do 16. 2. 2018)

14. februar 2018

Delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANČNO RAČUNOVODSKE ZADEVE

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: opravljanje računovodsko - knjigovodskih del, obračunavanje, kontiranje in knjiženje plač, podjemnih in avtorskih pogodb, izdelava predpisanih obrazcev, prenos podatkov na AJPES, DURS, KAD in banke, sporočanje podatkov Zavodu RS za Zaposlovanje, mesečno posredovanje zahtevkov za refundacijo stroškov, ki jih pokriva zavod po pogodbi o izvajanju javnih del, poročanje o plačah za preteklo leto Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izstavljanje računov, predračunov, avansnih računov, računov za predplačila, dobropisov in evidenca le-teh na podlagi nalogov za fakturiranje, naročilnic ali pogodb, kontiranje in knjiženje vhodnih računov ter izterjava neplačanih računov ter kontaktiranje s kupci, priprava in kontrola plačilnih nalogov, pošiljanje predlogov za kompenzacije, kontrola skladnosti evidence prejetih računov s prometom obveznosti do dobaviteljev s stanjem v glavni knjigi, izpisovanje stanja odprtih postavk obveznosti do dobaviteljev, usklajenih s potrditvijo dobaviteljev, izdelovanje mesečnih poročil BST ter pošiljanje poročil na Banko Slovenije, obračunavanje in knjiženje obračunov prodanih vstopnic na podlagi poročila o prodaji vstopnic po vsaki prireditvi, zavračanje prejetih računov v primeru njihove nepopolnosti ali vsebinske neskladnosti, knjiženje in pologi denarnih sredstev na TRR ter kontrola in knjiženje denarnih iztržkov – pologov, kontrola skladnosti evidence izdanih računov s prometom terjatev do kupcev s stanjem v glavni knjigi, izpisovanje stanja odprtih postavk - terjatev do kupcev, usklajenih s potrditvijo kupcev, obračun in knjiženje blagovnega knjigovodstva, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/1
Smer: ekonomska ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje postopkov javnega naročanja.

Posebni pogoji: delo z računalnikom.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni

Trajanje zaposlitve: določen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: 16.2.2018

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si