Na vsebino

Vodja službe za hotelske namestitve in gostinstvo (prijava do 18. 5. 2018)

10. maj 2018

Opis delovnega mesta: upravljanje z namestitvenim objektom in opravljanje vseh del pospeševanja oddaje namestitvenih kapacitet, vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja dela službe in gostinske dejavnosti, predlaganje letnega programa dela s področja dela in poročanje o delu službe, pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, statistik in strokovnih gradiv za javne razpise ter drugih gradiv s področja svojega dela, vodenje, upravljanje in nadzorovanje rezervacijskega sistema oddaje kapacitet ter skrb za zasedenost razpoložljivih namestitvenih kapacitet, vodenje evidenc dela službe in posredovanje / sporočanje statističnih podatkov zasedbe namestitvenih kapacitet, spremljanje zakonodaje iz področja dela službe in statistično poročanje skladno z zakonodajo, priprava in skrb za realizacijo vseh pogodb s področja službe, pregledovanje in likvidiranje računov s področja službe in nadzor nad porabo sredstev službe, izvajanje in vodenje postopkov javnih naročil s področja službe, sodelovanje pri pripravi prodajnega asortimana, priprava ponudb in predlogov, priprava informacij za medije o dogodkih s področja dela ter strokovnih besedil, vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe, izvajanje predpisov iz varstva pri delu in požarnega varstva in izvajanje aktivnosti, ki so predpisane z izjavo o varnosti z oceno tveganja, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo ter nadomeščanje direktorja v času njegove odsotnosti na podlagi posebnega pooblastila.

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2
Smer: družboslovna, ekonomska ali druga ustrezna.

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- komunikativne, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- trženjske sposobnosti,
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje postopkov javnega naročanja.

Posebni pogoji: delo z računalnikom, občasno delo v manj ugodnem delovnem času

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: 10.5.2018 – 18.5.2018

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si