Na vsebino

Vodja strežbe (prijava do 17. 6. 2018)

12. junij 2018

Opis delovnega mesta: vodenje, koordiniranje, razporejanje in nadzorovanje izvajanja dela osebja strežbe ter strežba obrokov, napitkov, idr., načrtovanje in vodenje poslovanja gostinskega obrata ter priprava poročil o poslovanju in delu s področja službe, blagajniško poslovanje, zaračunavanje storitev in sprejem plačil gostov ter vodenje evidenc, dogovarjanje, organiziranje in izvajanje dodatne ponudbe (pogostitve), aranžmajev, spremljanje kakovosti ponudbe in prodaje v gostinskem obratu, priprava enostavnih jedi in pomoč v kuhinji ter sodelovanje z osebjem kuhinje, vodenje evidenc zasedenosti miz, rezervacij in števila gostov, naročanje in izvajanje naročil živil in pijače ter vodenje administracije in evidenc v zvezi z naročili, vodenje evidenc o porabljenem materialu in evidenc zalog, odgovornost in skrb za dobro gospodarjenje gostinskega obrata, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja splošna ali strokovna izobrazba, V.
Smer: gostinska, ekonomska ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja:
- komunikacijske in organizacijske spretnosti,
- znanja računalniških programov s področja dela,
- poznavanje osnovnih kuharskih veščin,
- poznavanje higienskih predpisov.

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;

Rok za prijavo: 12.6.2018 – 17.6.2018

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Opis delovnega mesta: vodenje, koordiniranje, razporejanje in nadzorovanje izvajanja dela osebja strežbe ter strežba obrokov, napitkov, idr., načrtovanje in vodenje poslovanja gostinskega obrata ter priprava poročil o poslovanju in delu s področja službe, blagajniško poslovanje, zaračunavanje storitev in sprejem plačil gostov ter vodenje evidenc, dogovarjanje, organiziranje in izvajanje dodatne ponudbe (pogostitve), aranžmajev, spremljanje kakovosti ponudbe in prodaje v gostinskem obratu, priprava enostavnih jedi in pomoč v kuhinji ter sodelovanje z osebjem kuhinje, vodenje evidenc zasedenosti miz, rezervacij in števila gostov, naročanje in izvajanje naročil živil in pijače ter vodenje administracije in evidenc v zvezi z naročili, vodenje evidenc o porabljenem materialu in evidenc zalog, odgovornost in skrb za dobro gospodarjenje gostinskega obrata, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja splošna ali strokovna izobrazba, V.
Smer: gostinska, ekonomska ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja:
- komunikacijske in organizacijske spretnosti,
- znanja računalniških programov s področja dela,
- poznavanje osnovnih kuharskih veščin,
- poznavanje higienskih predpisov.

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;

Rok za prijavo: 12.6.2018 – 17.6.2018

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si