Na vsebino

Blagajnik

19. september 2019 Rok za prijavo: 29. september 2019

Opis delovnega mesta: prodajanje vstopnic na vseh lokacijah zavoda in vodenje vseh evidenc v zvezi s tem, prodajanje vstopnic za prireditve in za agencije, s katerimi ima zavod sklenjene pogodbe, izvajanje del na recepciji (sprejemanje, evidentiranje in informiranje obiskovalcev) in vodenje evidenc, prodajanje literature in drugega blaga, ki je last zavoda in vodenje evidenc v zvezi s prodajo, prevzemanje in evidentiranje gotovine, čekov, plačilnih kartic - iztržkov kartomatov, polaganje gotovine na gotovinski račun, dostavljanje čekov in plačilnih kartic na unovčenje banki ter vodenje evidenc v zvezi s tem, dnevna evidenca in izdelava mesečnega seznama inkasa, prodajanje vstopnic na podlagi naročilnic pravnih oseb in izdajanje nalogov za izstavitev računov, zapisniško evidentiranje storniranih vstopnic in vodenje evidence, zaključevanje blagajne in izdelovanje potrebnih poročil, opravljanje vseh del informacijske pisarne: posredovanje informacij o delovnem času, splošne informacije, o prireditvah, posredovanje promocijskih gradiv, vodenje blagovnega knjigovodstva v zvezi s prodajo blaga, priprava urnikov zaposlenih na blagajnah, opravljanje administrativnih del, pregledovanje vstopnic, vnos in priprava podatkov za prodajo vstopnic in blaga, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: višješolska izobrazba VI (prejšnje) oz. višja strokovna izobrazba
Smer: ekonomska, organizacijska, upravna ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje področja blagajniškega poslovanja,
- poznavanje področja materialnega poslovanja.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na višješolski ravni.
Posebni pogoji: delo z računalnikom

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;
Rok za prijavo: 19. 9. – 29. 9. 2019
Delovni čas: delo v izmenah, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh.
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si