Na vsebino

Čistilka

19. september 2019 Rok za prijavo: 03. oktober 2019

Opis delovnega mesta: izvajanje del strojnega in ročnega čiščenja in vzdrževanja notranjih in zunanjih prostorov in površin, vsakodnevno redno čiščenje prostorov, notranjih in zunanjih površin in okolice gradu (vhodi, izhodi, dostopne poti, grajsko dvorišče, prehodne poti gradu), občasno generalno čiščenje prostorov, upravnih prostorov, dvoran, steklenih in zunanjih površin, redno čiščenje in razkuževanje sanitarij ter skrb za ustrezno oskrbovanje in vzdrževanje sanitarnih prostorov, čiščenje steklenih površin, notranje opreme in delovnih sredstev, čiščenje prostorov zgornje in spodnje postaje tirne vzpenjače, čiščenje prireditvenih prostorov in opreme za zagotavljanje ustreznosti prireditvenih prostorov, dežurstvo na prireditvah, redno praznjenje košev za odpadke na grajskem dvorišču in okolici, ločevanje odpadkov in odnašanje na za to primerno mesto (ekološki otok), skrb za ekonomično porabo čistil in drugih delovnih sredstev ter sporočanje potreb po čistilnih sredstvih in pripomočkih, skrb in odgovornost za pravočasno in pravilno čiščenje prostorov in površin gradu, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: osnovnošolska izobrazba
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- poznavanje čistil, čistilnih sredstev in tehničnih pripomočkov,
- smisel za natančno in vestno opravljanje delovnih obveznosti,
- angleški jezik razumevanje-osnovno, govorjenje-osnovno, pisanje-osnovno
- poznavanje sanitarno-higienskih predpisov.

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost, delo na višini.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 2 meseca;
Rok za prijavo: 19. 9. 2019 – 3. 10. 2019
Delovni čas: dvoizmensko, neenakomerno porazdeljen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si