Na vsebino

Oblikovalec zvoka in video opreme

13. maj 2019 Rok za prijavo: 21. maj 2019

Opis delovnega mesta: pripravljanje, upravljanje in kontroliranje avdio naprav, snemanje, oblikovanje in reproduciranje zvoka, izvajanje postavitev avdio naprav ter pripomočkov za izvedbo dogodkov, izvajanje postavitev, upravljanje in kontroliranje video naprav, snemanje, oblikovanje in reproduciranje video slike, ter izvajanje video aplikacij na prireditvah, tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scensko svetlobnih naprav, izvedba del in priprava scenske in druge opreme, sprejem in pregledovanje tehnične dokumentacije, opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav, dežurstvo na prireditvah, zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi opreme in naprav ter dosledno upoštevanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: sredenješolska strokovna izobrazba, V. ali nacionalna poklicna kvalifikacija »Operater multimedijskih naprav«, smer: elektro ali druga tehnična smer
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto
Funkcionalna in specialna znanja: znanje računalniških programov s področja dela, poznavanje avdio in video naprav, usposobljenost za delo z dvigali.

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini, delo z računalnikom.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;
Prijave na razpis: 13. 5. -21. 5. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Opis delovnega mesta: pripravljanje, upravljanje in kontroliranje avdio naprav, snemanje, oblikovanje in reproduciranje zvoka, izvajanje postavitev avdio naprav ter pripomočkov za izvedbo dogodkov, izvajanje postavitev, upravljanje in kontroliranje video naprav, snemanje, oblikovanje in reproduciranje video slike, ter izvajanje video aplikacij na prireditvah, tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scensko svetlobnih naprav, izvedba del in priprava scenske in druge opreme, sprejem in pregledovanje tehnične dokumentacije, opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav, dežurstvo na prireditvah, zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi opreme in naprav ter dosledno upoštevanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: sredenješolska strokovna izobrazba, V. ali nacionalna poklicna kvalifikacija »Operater multimedijskih naprav«, smer: elektro ali druga tehnična smer
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto
Funkcionalna in specialna znanja: znanje računalniških programov s področja dela, poznavanje avdio in video naprav, usposobljenost za delo z dvigali.

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini, delo z računalnikom.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;
Prijave na razpis: 13. 5. -21. 5. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si