Na vsebino

Scensko odrski mojster

13. maj 2019 Rok za prijavo: 21. maj 2019

Opis delovnega mesta: sodelovanje pri izdelavi načrtov postavitev scensko odrskih del, organizacija, vodenje in izvajanje scensko odrskih del, tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scenske opreme in pripomočkov za izvedbo dogodka, postavitev avdio, video in drugih naprav ter pripomočkov za izvedbo dogodka, dežurstvo na prireditvah, razkladanje, nakladanje in postavljanje scenske in druge opreme na prizorišču, pripravljanje potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami, opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: V., srednje splošno izobraževanje
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto
Funkcionalna in specialna znanja: usposobljenost za delo z dvigali

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;
Prijave na razpis: 13. 5. - 21. 5. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Opis delovnega mesta: sodelovanje pri izdelavi načrtov postavitev scensko odrskih del, organizacija, vodenje in izvajanje scensko odrskih del, tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scenske opreme in pripomočkov za izvedbo dogodka, postavitev avdio, video in drugih naprav ter pripomočkov za izvedbo dogodka, dežurstvo na prireditvah, razkladanje, nakladanje in postavljanje scenske in druge opreme na prizorišču, pripravljanje potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami, opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: V., srednje splošno izobraževanje
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto
Funkcionalna in specialna znanja: usposobljenost za delo z dvigali

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;
Prijave na razpis: 13. 5. - 21. 5. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si