Na vsebino

Strokovni delavec za tehnične zadeve

19. marec 2019 Rok za prijavo: 24. marec 2019

Opis delovnega mesta: opravljanje del splošnega in pisarniškega poslovanja ter drugih administrativno tehničnih nalog službe za tehnične zadeve, oblikovanje, spremljanje in vodenje baz podatkov in evidenc iz delovnega področja službe, sodelovanje pri izvajanju oddaje javnih naročil blaga, storitev in gradbenih del zavoda ter sodelovanje pri postopkih javnih naročil, vodenje evidenc pisarniškega materiala in drobnega inventarja službe ter sodelovanje pri nabavi materiala in opreme za izvajanje delovnega procesa službe, sodelovanje pri pripravljanju analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja službe, priprava dokumentacij za pridobitev uporabnih, gradbenih in ostalih dovoljenj, sodelovanje pri koordiniranju in usklajevanju dela tehničnih ekip, urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva s področja dela službe ter urejanje arhiva službe, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja splošna ali strokovna izobrazba, V., tehnična ali druga ustrezna smer
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto
Funkcionalna in specialna znanja: znanje računalniških programov s področja dela, poznavanje postopkov javnega naročanja, veščine poslovnega komuniciranja.

Posebni pogoji: delo z računalnikom
Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni
Delovni čas: praviloma enoizmensko delo
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;

Prijave na razpis: 19. 3. – 24. 3. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si