Na vsebino

Strokovni sodelavec za finančno računovodske zadeve

11. junij 2019 Rok za prijavo: 21. junij 2019

Opis delovnega mesta: opravljanje računovodsko - knjigovodskih del, izstavljanje računov, predračunov, avansnih računov, računov za predplačila, dobropisov in evidenca le-teh na podlagi nalogov za fakturiranje, naročilnic ali pogodb, kontiranje in knjiženje vhodnih računov ter izterjava neplačanih računov ter kontaktiranje s kupci, kontrola skladnosti evidence prejetih računov s prometom obveznosti do dobaviteljev s stanjem v glavni knjigi, uvoz računov in upravljanje s krogotokom računov, vodenje in urejanje sistema šifrantov poslovnih partnerjev, dobaviteljev, spremljanje porabe poslovnih plačilnih kartic in usklajevanje sistema poslovnih kartic zavoda, izpisovanje stanja odprtih postavk obveznosti do dobaviteljev, usklajenih s potrditvijo dobaviteljev, obračunavanje in knjiženje obračunov prodanih vstopnic na podlagi poročila o prodaji vstopnic po vsaki prireditvi, zavračanje prejetih računov v primeru njihove nepopolnosti ali vsebinske neskladnosti, kontrola skladnosti evidence prejetih računov s prometom terjatev do kupcev s stanjem v glavni knjigi, izpisovanje stanja odprtih postavk - terjatev do kupcev, usklajenih s potrditvijo kupcev, obračun in knjiženje blagovnega knjigovodstva, spremljanje, usklajevanje in vodenje registra osnovnih sredstev, priprava podatkov za inventurne komisije ter kontrola usklajenosti osnovnih sredstev med glavno knjigo in registrom osnovnih sredstev, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/1, smer: ekonomska ali druga ustrezna smer
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti
Funkcionalna in specialna znanja: znanje računalniških programov s področja dela, poznavanje postopkov javnega naročanja.

Posebni pogoji: delo z računalnikom

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;
Prijave na razpis: 11. 6. 2019 – 21. 6. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Opis delovnega mesta: opravljanje računovodsko - knjigovodskih del, izstavljanje računov, predračunov, avansnih računov, računov za predplačila, dobropisov in evidenca le-teh na podlagi nalogov za fakturiranje, naročilnic ali pogodb, kontiranje in knjiženje vhodnih računov ter izterjava neplačanih računov ter kontaktiranje s kupci, kontrola skladnosti evidence prejetih računov s prometom obveznosti do dobaviteljev s stanjem v glavni knjigi, uvoz računov in upravljanje s krogotokom računov, vodenje in urejanje sistema šifrantov poslovnih partnerjev, dobaviteljev, spremljanje porabe poslovnih plačilnih kartic in usklajevanje sistema poslovnih kartic zavoda, izpisovanje stanja odprtih postavk obveznosti do dobaviteljev, usklajenih s potrditvijo dobaviteljev, obračunavanje in knjiženje obračunov prodanih vstopnic na podlagi poročila o prodaji vstopnic po vsaki prireditvi, zavračanje prejetih računov v primeru njihove nepopolnosti ali vsebinske neskladnosti, kontrola skladnosti evidence prejetih računov s prometom terjatev do kupcev s stanjem v glavni knjigi, izpisovanje stanja odprtih postavk - terjatev do kupcev, usklajenih s potrditvijo kupcev, obračun in knjiženje blagovnega knjigovodstva, spremljanje, usklajevanje in vodenje registra osnovnih sredstev, priprava podatkov za inventurne komisije ter kontrola usklajenosti osnovnih sredstev med glavno knjigo in registrom osnovnih sredstev, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/1, smer: ekonomska ali druga ustrezna smer
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti
Funkcionalna in specialna znanja: znanje računalniških programov s področja dela, poznavanje postopkov javnega naročanja.

Posebni pogoji: delo z računalnikom

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;
Prijave na razpis: 11. 6. 2019 – 21. 6. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si