Na vsebino

Strokovni sodelavec za tehnične zadeve

22. februar 2019 Rok za prijavo: 04. marec 2019

Opis delovnega mesta: neposredna pomoč pri vodenju, načrtovanju in organiziranju dela službe, sodelovanje pri pripravljanju analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja službe, sodelovanje pri izvajanju oddaje javnih naročil blaga, storitev in gradbenih del zavoda, prijavljanje projektov (investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme, obnove kulturne dediščine) na javne razpise, vodenje energetskega knjigovodstva in nadzor nad delovanjem energetskih postrojenj, vodenje gradbenih koordinacij, koordiniranje gradbenih del, usklajevanje z zunanjimi izvajalci, pregledovanje popisov gradbenih del, priprava dokumentacij za pridobitev uporabnih, gradbenih in ostalih dovoljenj, izvajanje postopkov evakuacij, usposabljanj z defibrilatorjem in koordiniranje ostalih aktivnosti za varno delo, sodelovanje pri koordiniranju dela tehničnih ekip, urejanje arhiva službe in fotodokumentacije, samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska izobrazba VII/1 (prejšnje) oz. visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Funkcionalna in specialna znanja: organizacijske in komunikativne sposobnosti, znanje računalniških programov s področja dela, poznavanje postopkov javnega naročanja.

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije
Posebni pogoji: delo z računalnikom
Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni
Delovni čas: enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, delo ob sobotah in nedeljah.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;
Rok za prijavo: 22. 2. 2019 - 4. 3. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si