Na vsebino

Strokovni sodelavec za trženje in oglaševanje

09. april 2019 Rok za prijavo: 19. april 2019

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanje strategije trženja, oglaševalskih akcij in drugih akcij za krepitev blagovnih znamk Ljubljanskega gradu, priprava predlogov, načrtovanje in izvajanje spletnega oglaševanja in komuniciranja, sodelovanje pri pripravi analiz trga in načrta spletnega oglaševanja, urejanje, oblikovanje in ažuriranje vsebin družabnih / socialnih omrežij zavoda, strokovno organiziranje, načrtovanje in pripravljanje ter izvajanje marketinških aktivnosti doma in v tujini, sodelovanje pri pripravi informacij za posamezne promocijske akcije v sodelovanju z službo za odnose z javnostmi, organizacija in izvajanje tržnih najemov prostorov, tehnične opreme in osebja za izvajanje tržnih prireditev in dogodkov ter dežurstvo na prireditvah, planiranje in vodenje stroškov ter skrb za realizacijo pogodb iz področja dela, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil s področja službe, urejanje arhiva s svojega področja dela, samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba VII/2 (prejšnje) oz. magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Funkcionalna in specialna znanja:
- poznavanje spletnih orodij in računalniških programov s področja dela,
- organizacijske in komunikativne sposobnosti,
- poznavanje postopkov javnega naročanja,
- poznavanje digitalnega marketinga in socialnih omrežij.

Posebni pogoji: delo z računalnikom
Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;
Rok za prijavo: 9. 4. do 19. 4. 2019
Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanje strategije trženja, oglaševalskih akcij in drugih akcij za krepitev blagovnih znamk Ljubljanskega gradu, priprava predlogov, načrtovanje in izvajanje spletnega oglaševanja in komuniciranja, sodelovanje pri pripravi analiz trga in načrta spletnega oglaševanja, urejanje, oblikovanje in ažuriranje vsebin družabnih / socialnih omrežij zavoda, strokovno organiziranje, načrtovanje in pripravljanje ter izvajanje marketinških aktivnosti doma in v tujini, sodelovanje pri pripravi informacij za posamezne promocijske akcije v sodelovanju z službo za odnose z javnostmi, organizacija in izvajanje tržnih najemov prostorov, tehnične opreme in osebja za izvajanje tržnih prireditev in dogodkov ter dežurstvo na prireditvah, planiranje in vodenje stroškov ter skrb za realizacijo pogodb iz področja dela, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil s področja službe, urejanje arhiva s svojega področja dela, samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba VII/2 (prejšnje) oz. magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Funkcionalna in specialna znanja:
- poznavanje spletnih orodij in računalniških programov s področja dela,
- organizacijske in komunikativne sposobnosti,
- poznavanje postopkov javnega naročanja,
- poznavanje digitalnega marketinga in socialnih omrežij.

Posebni pogoji: delo z računalnikom
Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;
Rok za prijavo: 9. 4. do 19. 4. 2019
Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si