Na vsebino

Tehnični delavec II - strojnik

11. junij 2019 Rok za prijavo: 21. junij 2019

Opis delovnega mesta: izvajanje navodil za obratovanje in odgovornost za izpolnjevanje pogojev za obratovanje, upravljanje z vzpenjačo – nadzorovanje delovanje, zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi naprave, vodenje dnevnika obratovanja, vodenje zapisnika dnevnih pregledov pred in po uporabi vzpenjače, obveščanje vodje obratovanja o potrebnih večjih popravilih in nadzorovanje dela pogodbenih vzdrževalcev, odpravljanje manjših napak na opremi, napravi in orodju, izvajanje vzdrževalnih del, izvajanje potrebnih ukrepov pri motnjah ali nesrečah, izvajanje periodičnih vaj reševanja v primeru ponesrečenih ali ogroženih ljudi, spremljanje potnikov v kabini (po potrebi), po nalogu direktorja opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: V, smer: strojna, tehnična, gradbena ali druga ustrezna
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto
Funkcionalna in specialna znanja: izpit strokovnega usposabljanja za tehnično vodenje žičniških naprav, znanje računalniških programov s področja dela

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost: delo na višini.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Delovni čas: dvoizmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, stalna pripravljenost.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;
Prijave na razpis: 11. 6. 2019 – 21. 6. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Opis delovnega mesta: izvajanje navodil za obratovanje in odgovornost za izpolnjevanje pogojev za obratovanje, upravljanje z vzpenjačo – nadzorovanje delovanje, zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi naprave, vodenje dnevnika obratovanja, vodenje zapisnika dnevnih pregledov pred in po uporabi vzpenjače, obveščanje vodje obratovanja o potrebnih večjih popravilih in nadzorovanje dela pogodbenih vzdrževalcev, odpravljanje manjših napak na opremi, napravi in orodju, izvajanje vzdrževalnih del, izvajanje potrebnih ukrepov pri motnjah ali nesrečah, izvajanje periodičnih vaj reševanja v primeru ponesrečenih ali ogroženih ljudi, spremljanje potnikov v kabini (po potrebi), po nalogu direktorja opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: V, smer: strojna, tehnična, gradbena ali druga ustrezna
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto
Funkcionalna in specialna znanja: izpit strokovnega usposabljanja za tehnično vodenje žičniških naprav, znanje računalniških programov s področja dela

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost: delo na višini.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Delovni čas: dvoizmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, stalna pripravljenost.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;
Prijave na razpis: 11. 6. 2019 – 21. 6. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si