Na vsebino

Vodja trgovine

02. avgust 2019 Rok za prijavo: 12. avgust 2019

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanje strategije prodaje, priprava predlogov razvoja področja prodaje in prodajnih materialov, načrtovanje prodajnih linij artiklov, organiziranje, načrtovanje, koordiniranje in vodenje dela trgovine, sodelovanje pri pripravi informacij za posamezne promocijske in prodajne akcije, upravljanje z zalogami blaga, vodenje in izvajanje popisov zalog in prodajnega materiala, vodenje predpisanih evidenc in priprava podatkov za prenos v knjigovodstvo, spremljanje in izvajanje poprodajnih aktivnosti, planiranje in vodenje stroškov iz svojega področja dela ter skrb za realizacijo pogodb iz področja dela, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil s področja službe, urejanje arhiva s svojega področja dela, spremljanje področne zakonodaje, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska izobrazba VI (prejšnje) oz. visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti
Funkcionalna in specialna znanja: veščine prodajnega komuniciranja, organizacijske in komunikativne sposobnosti, znanje računalniških programov s področja dela, poznavanje postopkov javnega naročanja in blagajniškega poslovanja.

Posebni pogoji: delo z računalnikom

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni
Delovni čas: enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, delo ob sobotah in nedeljah.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;
Prijave na razpis: 2.8. – 12.8.2019

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanje strategije prodaje, priprava predlogov razvoja področja prodaje in prodajnih materialov, načrtovanje prodajnih linij artiklov, organiziranje, načrtovanje, koordiniranje in vodenje dela trgovine, sodelovanje pri pripravi informacij za posamezne promocijske in prodajne akcije, upravljanje z zalogami blaga, vodenje in izvajanje popisov zalog in prodajnega materiala, vodenje predpisanih evidenc in priprava podatkov za prenos v knjigovodstvo, spremljanje in izvajanje poprodajnih aktivnosti, planiranje in vodenje stroškov iz svojega področja dela ter skrb za realizacijo pogodb iz področja dela, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil s področja službe, urejanje arhiva s svojega področja dela, spremljanje področne zakonodaje, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska izobrazba VI (prejšnje) oz. visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti
Funkcionalna in specialna znanja: veščine prodajnega komuniciranja, organizacijske in komunikativne sposobnosti, znanje računalniških programov s področja dela, poznavanje postopkov javnega naročanja in blagajniškega poslovanja.

Posebni pogoji: delo z računalnikom

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni
Delovni čas: enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, delo ob sobotah in nedeljah.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;
Prijave na razpis: 2.8. – 12.8.2019

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si