Na vsebino

Vrtnarski tehnik

18. februar 2019 Rok za prijavo: 23. februar 2019

Opis delovnega mesta: oblikovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice Gradu (vrtnarstvo, čiščenje in urejanje zelenih površin, košnja trave, idr.), izvajanje vrtnarskih del na grajskem dvorišču in okolici Gradu, vzdrževanje in urejanje Grajskega vinograda in njegove okolice, pomoč pri načrtovanju in pripravi predlogov urejanja grajskega dvorišča, parka in zelenih površin Gradu, sodelovanje in pomoč pri izvajanju del rednega vzdrževanja notranjih in zunanjih prostorov in površin, izvajanje manipulativnih del (prevozi blaga in oseb) ter nabava blaga, materiala in opreme za izvajanje vzdrževanja in urejanja zelenih površin, skrb za pravilno shranjevanje opreme in naprav za delo s področja službe, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom ter varnostnih ukrepov pri uporabi opreme in naprav, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednješolska izobrazba, V.
Smer: tehnična ali druga ustrezna
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja: poznavanje tehnologije s področja dela, poznavanje strojne in električne opreme za delo.

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije
Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini.
Delovni čas: enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, delo ob sobotah in nedeljah ter dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;
Rok za prijavo: 18. 2. – 23. 2. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si