Na vsebino

Strokovni sodelavec za programske vsebine

12. marec 2020 Rok za prijavo: 22. marec 2020

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del in nalog iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja službe, sodelovanje pri sestavljanju in oblikovanju predloga programa glasbenih prireditev ter sodelovanje pri pripravi in izvedbi glasbenega programa, organiziranje in koordinacija vodenih ogledov in obiskov organiziranih skupin po Ljubljanskem gradu ter vodenje statistike, organizacija dela vodnikov in animatorjev, sodelovanje pri izobraževanju vodnikov in animatorjev, dežurstvo na prireditvah in dogodkih, priprava poročil, analiz in statistik o obiskovalcih po posameznih sklopih, spremljanje zakonodaje iz področja dela organizacijske enote, urejanje arhivskega in dokumentarnega gradiva s področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba VII/2 (prejšnje) oz. magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), smer: družboslovna ali druga ustrezna smer
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-    znanje računalniških programov s področja dela,
-    poznavanje postopkov javnih naročil,
-    veščine poslovnega komuniciranja.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni
Posebni pogoji: delo z računalnikom
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: 12. 3. – 22. 3. 2020

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si