Na vsebino

Strokovni sodelavec za turizem

09. januar 2020 Rok za prijavo: 17. januar 2020

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju strategije trženja, oglaševalskih akcij in drugih akcij za krepitev blagovnih znamk Ljubljanskega gradu, priprava predlogov razvoja področja turistične dejavnosti, organizacija in izvajanje predstavitev dejavnosti zavoda na kongresih, sejmih, borzah in delavnicah v Sloveniji in v tujini, priprava predlogov, organizacija in vodenje individualnih turističnih produktov (vodenj, animacij..), sodelovanje s turističnimi agencijami, organizatorji potovanj in drugimi posredniki turističnih storitev, priprava pogodb in spremljanje realizacije, priprava strokovnih besedil s pripravo slikovnega in biografskega gradiva za tiskovine in publikacije, izvajanje izobraževanj za vodnike, blagajnike in ostale zaposlene, ki komunicirajo z obiskovalci, priprava informacij in tekstov za medije in javnost o dogodkih za službo za odnose z javnostmi, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil s področja službe, planiranje in vodenje stroškov iz svojega področja dela, urejanje arhiva s svojega področja dela, samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska izobrazba VII/1 (prejšnje) oz. visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Specialna in funkcionalna znanja:
-    organizacijske, komunikativne in pedagoške sposobnosti,
-    znanje računalniških programov s področja dela,
-    poznavanje postopkov javnega naročanja.

Posebni pogoji: delo z računalnikom

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev
Rok za prijavo: 9. 1. 2020 – 17. 1. 2020
Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, delo ob sobotah in nedeljah

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si