Na vsebino

Koordinator pisarne direktorja

04. avgust 2021 Rok za prijavo: 12. avgust 2021

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del iz področja podpore poslovnim procesom zavoda, načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih procesov v tajništvu zavoda, načrtovanje, organizacija in koordinacija dela služb, skladno z navodili direktorja, vodenje, urejanje in organiziranje pisarne direktorja, skrb za pretok informacij in dokumentov, koordiniranje in razporejanje delovnih nalog, uvajanje sodobnih rešitev na področju organizacije dela in informacijskega sistema v tajništvu in organizacijskih enotah, komunikacija s strankami in poslovnimi partnerji ter podajanje splošnih informacij, sodelovanje pri nabavi, načrtovanju in razporejanju opreme in sredstev, potrebnih za izvajanje delovnega procesa, izvajanje del splošnega in pisarniškega poslovanja ter del sprejemanja, posredovanja in oddajanja pošte, priprava strokovnih dopisov, vlog, zapisnikov in drugih strokovnih gradiv podpore vodstvu, organiziranje kolegijev, sestankov služb ter vodenje zapisnikov kolegijev in sestankov, zbiranje, priprava in posredovanje gradiv za sestanke ter izdelovanje zapisnikov svetov, komisij in delovnih teles zavoda, pripravljanje, urejanje in vodenje statističnih podatkov ter priprava analiz zavoda, spremljanje, koordiniranje in nadzorovanje izvajanja pogodbenih obveznosti organizacijskih enot zavoda, organizacija službenih poti direktorice in zaposlenih, priprava in koordinacija naročilnic zavoda, vodenje evidenc le-teh ter skrb za ustrezne priloge, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil, nabava pisarniškega, potrošnega in drugega blaga ter vodenje evidenc le-teh, urejanje in vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva iz področja dela, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska izobrazba VII/1 (prejšnje) oz. visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- veščine poslovnega komuniciranja,
- organizacijske in komunikativne sposobnosti,
- znanje računalniških programov s področja dela.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni
Posebni pogoji: delo z računalnikom
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: 4. 8. – 12. 8. 2021

Delovni čas: enoizmensko delo.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si