Na vsebino

Poslovni sekretar

16. februar 2021 Rok za prijavo: 24. februar 2021

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del iz področja podpore poslovnim procesom zavoda, načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih procesov v tajništvu zavoda, vodenje pisarne direktorja, skrb za pretok informacij in dokumentov, koordiniranje delovnih nalog, uvajanje sodobnih rešitev na področju organizacije dela in informacijskega sistema v tajništvu in organizacijskih enotah, komunikacija s strankami in poslovnimi partnerji, sodelovanje pri nabavi, načrtovanju in razporejanju računalniške in druge opreme in sredstev, potrebnih za izvajanje delovnega procesa, izvajanje del splošnega in pisarniškega poslovanja, priprava strokovnih dopisov, vlog, zapisnikov in drugih strokovnih gradiv, pripravljanje, organiziranje ter vodenje zapisnikov kolegijev in sestankov, zbiranje in posredovanje gradiv za sestanke ter izdelovanje zapisnikov svetov,  komisij in delovnih teles zavoda, izvajanje del pri sprejemanju, posredovanju in oddajanju pošte,  organizacija službenih poti zaposlenih, priprava naročilnic ter vodenje evidenc le-teh, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil,  nabava pisarniškega, potrošnega in drugega blaga, vodenje dokumentarnega gradiva iz področja dela, samostojno opravljanje drugih  del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba VII/2 (prejšnje) oz. magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-    veščine poslovnega komuniciranja,
-    organizacijske in komunikativne sposobnosti,
-    znanje računalniških programov s področja dela.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni
Posebni pogoji: delo z računalnikom
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: 16. 2. 2021 – 24. 2. 2021

Delovni čas: enoizmensko delo

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si