Na vsebino

Strokovni delavec za prevoze in nabavo

22. junij 2021 Rok za prijavo: 30. junij 2021

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta:
izvajanje vseh manipulativnih del (prevozi blaga in oseb), nabava opreme, potrošnega in vzdrževalnega materiala ter drugega blaga po naročilu služb, prevoz in raznos poštnih pošiljk, dokumentov in drugih gradiv zavoda na vse lokacije zavoda in na zunanje lokacije, zbiranje ponudb za nabavo blaga in opreme ter za oddajo storitev evidenčnih javnih naročil, izvajanje del za vozni park (registracija vozil, vzdrževanje in čiščenje vozil), izvajanje vseh del pri vzdrževanju stavb, prostorov, opreme in naprav s ciljem zagotavljanja razpoložljivosti, odpravljanje manjših napak in vzdrževalnih del (beljenje, barvanje, čiščenje, odvoz snega idr.), organiziranje odvoza odpadnih materialov na ustrezno deponijo, pomoč pri opravljanju s strojnimi in drugimi napravami, prevoz in raznos promocijskih in programskih materialov zavoda na zunanje lokacije ter vodenje evidenc zalog materialov, vodenje skladišča drobnega inventarja in evidenc zalog, pomoč pri pri rednem vzdrževanju stavb, prostorov, opreme in naprav, vodenje evidence in opravljanje administrativnih del s področja dela, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja enote, opravljanje vseh drugih del, ki so potrebna za nemoteno delovanje organizacijske enote po navodilih vodje službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja splošna ali strokovna izobrazba, V.; Smer: ekonomska ali druga ustrezna smer
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- usposobljenost za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
- komunikativne sposobnosti,
- znanje računalniških programov s področja dela.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni
Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost
Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;

Rok za prijavo: 22. 6. – 30. 6. 2021

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si