Na vsebino

Strokovni delavec za strežbo

17. maj 2021 Rok za prijavo: 25. maj 2021

Opis delovnega mesta: vodenje, koordiniranje, razporejanje in nadzorovanje izvajanja dela osebja strežbe ter strežba obrokov, napitkov, idr., načrtovanje in vodenje poslovanja gostinskega obrata ter priprava poročil, analiz o poslovanju in delu s področja službe, sodelovanje pri pripravi pogostitev za zaključene družbe ter sodelovanje z osebjem kuhinje, blagajniško poslovanje, zaračunavanje storitev in sprejem plačil gostov ter vodenje evidenc, dogovarjanje, organiziranje in izvajanje dodatne ponudbe (pogostitve), aranžmajev, spremljanje kakovosti ponudbe in prodaje v gostinskem obratu, priprava enostavnih jedi in pomoč v kuhinji ter sodelovanje z osebjem kuhinje, vodenje evidenc zasedenosti miz, rezervacij in števila gostov ter statističnih evidenc; naročanje in izvajanje naročil živil in pijače ter vodenje administracije in evidenc v zvezi z naročili, vodenje evidenc o porabljenem materialu in evidenc zalog, odgovornost in skrb za dobro gospodarjenje gostinskega obrata, dosledno upoštevanje predpisov HACCP, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja splošna ali strokovna izobrazba, V.; Smer: gostinska, ekonomska ali druga ustrezna smer
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 - komunikacijske in organizacijske spretnosti,
 - znanja računalniških programov s področja dela,
 - poznavanje osnovnih kuharskih veščin,
 - poznavanje higienskih predpisov.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni
Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost, vozniški izpit B-kategorije
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;

Rok za prijavo: 17. 5. 2021 – 25. 5. 2021

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si