Na vsebino

Strokovni delavec za trženje

07. julij 2021 Rok za prijavo: 15. julij 2021

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: izvajanje zahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, organiziranje, načrtovanje, koordiniranje in vodenje del blagajniškega poslovanja, priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv s področja dela, izvajanje nadzora in notranjih kontrol nad celotnim blagajniškim poslovanjem zavoda ter blagovnega knjigovodstva, priprava predlogov razvoja področja, izboljšave in avtomatizacija poslovnih procesov s področja dela,opravljanje vseh del informacijske pisarne: posredovanje informacij o delovnem času, splošnih informacij, o prireditvah in dogodkih, posredovanje promocijskih gradiv, prodaja vozovnic, prodaja vstopnic za prireditve, dogodke in prodaja turističnih produktov, vodenj, avdiovodnikov ter nadzor and delom blagajn (kontrola iztržkov, duplikatov, stornacij, idr.), organiziranje, načrtovanje, koordiniranje in vodenje dela zaposlenih na blagajnah in informatorjev, opravljanje administrativnih del s področja dela (razpisi za študente…), vodenje in vnos vsebin (cen, prodajnih materialov, stroškovnih mest, kod, idr.) in pogodbenih podatkov (cen, popustov, idr.) v programe, pregledovanje vstopnic, vnos in priprava podatkov za prodajo vstopnic in blaga, rokovanje z gotovino, plačilnimi karticami in drugimi plačilnimi sistemi ter priprava blagajniških dnevnikov in uveljavljanje reklamacij pri kartičnem poslovanju, opravljanje administrativnih in pisarniških del s področja službe, urejanje arhiva s svojega področja dela, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska izobrazba VI (prejšnje) oz. visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-    veščine prodajnega in poslovnega komuniciranja,
-    organizacijske in komunikativne sposobnosti,
-    znanje računalniških programov s področja dela,
-    poznavanje postopkov javnega naročanja, blagajniškega in materialnega poslovanja.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni   
Posebni pogoji: delo z računalnikom
Trajanje zaposlitve: določen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: 7. 7. – 15. 7. 2021

Delovni čas: enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, delo ob sobotah in nedeljah.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si