Na vsebino

Svetovalec za oblikovanje in vizualne komunikacije

16. avgust 2021 Rok za prijavo: 24. avgust 2021

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del in nalog iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja službe, priprava strategije razvoja vizualne podobe zavoda, njegovih programov, projektov in skrb za javno vizualno podobo zavoda, sodelovanje pri načrtovanju in priprava predlogov aktivnosti iz delovnega področja organizacijske enote, skrb za celostno grafično in vizualno podobo zavoda in njegovih blagovnih znamk, sodelovanje pri oblikovanju spletnih strani zavoda, spletnih aplikacij in socialnih medijev zavoda, grafično oblikovanje, elektronsko retuširanje, prilagajanje grafičnih predlog na različne formate, medije in vsebinske spremembe, zasnova, oblikovanje in priprava materialov za tisk ali digitalne objave ter skrb za dobro izvedbo projektov, oblikovanje brošur, letakov, plakatov, oglasov, publikacij in drugih materialov zavoda, zasnova, izvedba in koordinacija oglaševalskih in grafičnih rešitev ter projektov, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil s področja službe, urejanje arhivskega in dokumentarnega gradiva s svojega področja dela, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba VII/2 (prejšnje) oz. magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja); Smer: družboslovna ali druga ustrezna smer
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- znanja računalniške opreme in programov ter programskih orodij s področja dela,
- znanja grafičnega oblikovanja in vizualnih komunikacij,
- spretnost umetniškega in kulturnega znanja v komunikacijskem izražanju,
- poznavanje postopkov javnega naročanja.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni
Posebni pogoji: delo z računalnikom
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: 16. 8. – 24. 8. 2021

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo na domu.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si