Na vsebino

Vodja informacijskega centra

01. junij 2021 Rok za prijavo: 09. junij 2021

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, organiziranje, načrtovanje, koordiniranje in vodenje informacijskega centra, priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv s področja dela, priprava predlogov razvoja področja, izboljšave in avtomatizacija poslovnih procesov s področja dela, opravljanje vseh del informacijske pisarne: posredovanje informacij o delovnem času, splošnih informacij, o prireditvah in dogodkih, posredovanje promocijskih gradiv, prodaja vozovnic, prodaja vstopnic za prireditve, dogodke in prodaja turističnih produktov, vodenj, avdiovodnikov ter nadzor and delom blagajn (kontrola iztržkov, duplikatov, stornacij, idr.), organiziranje, načrtovanje, koordiniranje in vodenje dela zaposlenih na blagajnah in informatorjev, opravljanje administrativnih del s področja dela (razpisi za študente…), skrb za delovanje vseh samopostrežnih avtomatov in skrb za nemoteno delovanje avdiovodnikov, sprejemanje, evidentiranje in informiranje obiskovalcev ter vodenje evidenc obiskanosti, zasedenosti kapacitet idr., rokovanje z gotovino, plačilnimi karticami in drugimi plačilnimi sistemi ter priprava blagajniških dnevnikov in uveljavljanje reklamacij pri kartičnem poslovanju, vodenje dnevnika izgubljenih predmetov, sprejemanje najav za izvajanje turističnih produktov in vodenj, spremljanje področne zakonodaje, sodelovanje pri pripravi javnih naročil s področja dela, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska izobrazba VI (prejšnje) oz. visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-    veščine prodajnega in poslovnega komuniciranja,
-    organizacijske in komunikativne sposobnosti,
-    znanje računalniških programov s področja dela,
-    poznavanje postopkov javnega naročanja, blagajniškega in materialnega poslovanja.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni
Posebni pogoji: delo z računalnikom
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: 1. 6. – 9. 6. 2021

Delovni čas: enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, delo ob sobotah in nedeljah.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si