Na vsebino

Mojster luči

09. november 2022 Rok za prijavo: 19. november 2022

Delovno mesto: MOJSTER LUČI    

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scensko svetlobnih naprav, sodelovanje pri izdelavi načrtov osvetlitve in izvedbe (uporabljena sredstva), priprava potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami, izvedba postavitve scensko svetlobne opreme ter pripomočkov za izvedbo dogodka, kontrola nad porabo scensko svetlobnih naprav in materiala, programiranje, kontroliranje inteligentne nadzorno krmilne naprave, dežurstvo na prireditvah, samostojno vodenje prireditev, sprejemanje in pregledovanje tehnične dokumentacije, izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh svetlobnih naprav, zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi opreme in naprav ter dosledno upoštevanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred požarom,  opravljanje vseh drugih del, ki so potrebna za nemoteno delovanje organizacijske enote po navodilih vodje službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: V. ali nacionalna poklicna kvalifikacija »osvetljevalec«, Smer: elektro ali druga tehnična smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-    znanje računalniških programov s področja dela,
-    poznavanje scensko svetlobnih elementov,
-    usposobljenost za delo z dvigali.

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini, delo z računalnikom.

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;

Rok za prijavo: 9. 11. 2022 – 19. 11. 2022

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si