Na vsebino

Oskrbnik Hostla Celica

18. november 2022 Rok za prijavo: 26. november 2022

Delovno mesto: OSKRBNIK Hostla Celica

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: opravljanje vseh del ekonoma in hišnika, oskrbovanje zgradbe hostla s sredstvi, ki zagotaljajo nemoten delovni proces, nabava opreme, potrošnega in vzdrževalnega materiala ter drugega blaga po naročilu, zbiranje ponudb za nabavo blaga in opreme ter za oddajo storitev evidenčnih javnih naročil, nabava materiala za izvajanje manjših popravil ter izvajanje manjših popravil, izvajanje vseh manipulativnih del (prevozi blaga in oseb), izvajanje vseh del pri vzdrževanju stavb, prostorov, opreme in naprav s ciljem zagotavljanja razpoložljivosti (vzdrževanje in čiščenje), komunikacija in nadzorovanje dela zunanjih pogodbenih izvajalcev, odpravljanje manjših napak in vzdrževalnih del (beljenje, barvanje, čiščenje, odvoz snega idr.), organiziranje odvoza odpadnih materialov na ustrezno deponijo, pomoč pri opravljanju s strojnimi in drugimi napravami, vodenje skladišča drobnega inventarja in evidenc zalog, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, vodenje evidenc pregledov opreme in naprav ter skrb za požarno varnost enote, opravljanje vseh drugih del, ki so potrebna za nemoteno delovanje organizacijske enote po navodilih vodje službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: IV; Smer: tehnična smer

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta: vozniški izpit B-kategorije

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 2 meseca;

Rok za prijavo: 18. 11. – 26. 11. 2022

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si