Na vsebino

Strokovni delavec hostla

18. november 2022 Rok za prijavo: 26. november 2022

Delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC Hostla

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: izvajanje zahtevnejših del iz področja dela, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv, vodenje in upravljanje s sistemom oddaje namestitev, rezervacijskim sistemom in izdaja namestitvenih kapacitet ter spremljanje in izvajanje poprodajnih aktivnosti, izvajanje del na recepciji (sprejemanje, evidentiranje in informiranje obiskovalcev) ter vodenje evidence in statistik zasedenosti namestitvenih kapacitet, opravljanje vseh del informacijske pisarne in del blagajniškega poslovanja, sodelovanje pri pripravi in izvedbi gostinskih pogostitev za goste hostla in druge zaključene skupine, upravljanje z gostinsko in receptorsko zalogo in vodenje evidence zalog, opravljanje del splošnega in pisarniškega poslovanja ter drugih administrativnih nalog službe,  samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.  

Zahtevana stopnja izobrazbe: višješolska izobrazba VI (prejšnje), višja strokovna izobrazba oz. 1. bolonjska stopnja; Smer: družboslovna, ekonomska ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-    znanje računalniških programov s področja dela,
-    poznavanje področja blagajniškega poslovanja,
-    veščine poslovnega komuniciranja.

Posebni pogoji: delo z računalnikom

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni.

Trajanje zaposlitve: določen čas, poskusno delo 3 mesece;

Rok za prijavo: 18. 11. – 26. 11. 2022

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, stalna pripravljenost.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si