Na vsebino

Blagajnik VI

03. junij 2024 Rok za prijavo: 18. junij 2024

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: prodajanje vstopnic na vseh lokacijah zavoda in vodenje vseh evidenc v zvezi s tem, prodajanje vstopnic za prireditve in za agencije, s katerimi ima zavod sklenjene pogodbe, prodajanje literature in drugega blaga, ki je last zavoda in vodenje evidenc v zvezi s prodajo, prevzemanje in evidentiranje gotovine, čekov, plačilnih kartic - iztržkov kartomatov, polaganje gotovine na gotovinski račun, dostavljanje čekov in plačilnih kartic na unovčenje banki ter vodenje evidenc v zvezi s tem, dnevna evidenca in izdelava mesečnega seznama inkasa, prodajanje vstopnic na podlagi naročilnic pravnih oseb in izdajanje nalogov za izstavitev računov, zapisniško evidentiranje storniranih vstopnic in vodenje evidence, zaključevanje blagajne in izdelovanje potrebnih poročil, opravljanje vseh del informacijske pisarne: posredovanje informacij o delovnem času, splošne informacije, o prireditvah, posredovanje promocijskih gradiv, vodenje blagovnega knjigovodstva v zvezi s prodajo blaga, priprava urnikov zaposlenih na blagajnah, opravljanje administrativnih del, pregledovanje vstopnic, vnos in priprava podatkov za prodajo vstopnic in blaga, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: višješolska izobrazba VI (prejšnje) oz. višja strokovna izobrazba; Smer: ekonomska, organizacijska, upravna ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja:
-    znanja računalniških programov s področja dela,
-    poznavanje področja blagajniškega poslovanja,
-    poznavanje področja materialnega poslovanja

Posebni pogoji: delo z računalnikom.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na višješolski ravni  

Trajanje zaposlitve: določen čas (12 mesecev), poskusno delo 3 mesece

Rok za prijavo: 03. 6. – 18. 6. 2024

Delovni čas: delo v izmenah, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si.