Na vsebino

Scensko odrski mojster

08. maj 2024 Rok za prijavo: 23. maj 2024

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: sodelovanje pri izdelavi načrtov postavitev scensko odrskih del, organizacija, vodenje in izvajanje scensko odrskih del, tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scenske opreme in pripomočkov za izvedbo dogodka, postavitev avdio, video in drugih naprav ter pripomočkov za izvedbo dogodka, dežurstvo na prireditvah, razkladanje, nakladanje in postavljanje scenske in druge opreme na prizorišču, pripravljanje potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami, opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, opravljanje vseh drugih del, ki so potrebna za nemoteno delovanje organizacijske enote po navodilih vodje službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: V., srednja splošna izobrazba

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja:
-    usposobljenost za delo z dvigali

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni  

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece

Rok za prijavo: 08. 5. – 23. 5. 2024

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si