Na vsebino

Tehnični delavec II

24. april 2024 Rok za prijavo: 04. maj 2024

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: izvajanje del informacijske pisarne: posredovanje splošnih informacij, informiranje obiskovalcev o delovnem času, prireditvah, idr., pomoč pri vstopu in izstopu iz kabine tirne vzpenjače, izvajanje navodil za obratovanje in odgovornost za izpolnjevanje pogojev za obratovanje, upoštevanje varnostnih ukrepov pri uporabi naprave, pomoč pri vodenju dokumentacije za obratovanje tirne vzpenjače (dnevniki obratovanja - dnevni, tedenski, mesečni, polletni, letni, dvoletni, štiri letni, šest letni in osemletni; pregled vrvi; obratovalni predpis; knjigo o varnosti proti požaru), udeležba pri tehničnih pregledih pooblaščenih strokovnjakov, pomoč pri odpravljanju napak na opremi, napravi, izvajanje potrebnih ukrepov pri motnjah ali nesrečah, izvajanje periodičnih vaj reševanja v primeru zaustavitve naprave, opravljanje posameznih del, potrebnih za nemoteno obratovanje (spremljanje potnikov v kabini, strežnik, informator, strojnik, blagajnik, vzdrževalec), dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja splošna ali strokovna izobrazba, V.;

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-    znanje računalniških programov s področja dela.

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost, delo na višini.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni  

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;

Rok za prijavo:  24. 4. – 04. 5. 2024

Delovni čas: dvoizmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, stalna pripravljenost.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si