Na vsebino

Vodja Hostla Celica

16. maj 2024 Rok za prijavo: 31. maj 2024

Vodja Hostla Celica

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: upravljanje z namestitvenim objektom, vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja dela službe in gostinske dejavnosti, predlaganje letnega programa dela s področja dela in poročanje o delu službe, pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, statistik in strokovnih gradiv za javne razpise ter drugih gradiv s področja svojega dela, opravljanje vseh del pospeševanja oddaje namestitvenih kapacitet in gostinskih storitev ter prodajnega asortimana, spremljanje in organiziranje delovnega časa organizacijske enote, nadzor nad upravljanjem rezervacijskega sistema oddaje kapacitet ter skrb za zasedenost razpoložljivih namestitvenih kapacitet, vodenje evidenc dela službe in posredovanje/sporočanje statističnih podatkov zasedbe namestitvenih kapacitet, spremljanje zakonodaje iz področja dela službe in statistično poročanje skladno z zakonodajo, priprava in skrb za realizacijo vseh pogodb s področja službe ter nadzor nad porabo sredstev službe, izvajanje in vodenje postopkov javnih naročil s področja službe, izvajanje predpisov iz varstva pri delu in požarnega varstva in izvajanje aktivnosti, ki so predpisane z izjavo o varnosti z oceno tveganja, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitena izobrazba, VII/2.; Smer: ekonomska, družboslovna ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta
Funkcionalna in specialna znanja:
-    znanja računalniških programov s področja dela
-    komunikativne, organizacijske, trženjske in vodstvene sposobnosti

Posebni pogoji: delo z računalnikom, občasno delo v manj ugodnem delovnem času

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni  

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev

Rok za prijavo: 16. – 31. 5. 2024

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, občasno delo na domu.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si.