Na vsebino

Izvedba celovitega strelovodnega sistema na Ljubljanskem gradu

23. julij 2012

Vrsta naročila: Gradnja in izvedba

Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1001 Ljubljana po pooblastilu župana Mestne občine Ljubljana za izvedbo vseh postopkov oddaje javnih narocil v letu 2012, ki se nanašajo na projekt »Obnova Ljubljanskega gradu« številka 093-43/2007-55 z dne 16. 01. 2012.