Na vsebino

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

01. junij 2012

Javni zavod LJUBLJANSKI GRAD, Grajska planota 1, p.p. 72, 1001 Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

V prilogi so razpisna navodila in potrebna dokumentacija.