Na vsebino

Obnova in dokončanje Trakta K – Hribarjeva dvorana

01. avgust 2012

Obnova in dokončanje Trakta K – Hribarjeva dvorana – Faza I. na Ljubljanskem gradu

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Vsa potrebna navodila in obrazce za razpis najdete spodaj v priponki.