Na vsebino

Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela na projektu »Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk«

21. marec 2014

Predmet naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na projektu »Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk«
Oznaka naročila: JN - 01/2014

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list Republike Slovenije št. 12/2013 v nadaljevanju: ZJN-2) naročnik ponudnike vabi, da predložijo svoje ponudbe, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Naročilo je objavljeno na portalu e-naročanje pod številko JN3064/2014 z dne 17.03.2014.

Vsa potrebna navodila in obrazce za razpis najdete v priponki.