Na vsebino

Izvedba GOI del obnove in dokončanja Hribarjeve dvorane

07. februar 2017

Predmet naročila: predmet naročila je izvedba GOI del obnove in dokončanja Hribarjeve dvorane – faza III. in IV. na Ljubljanskem gradu.

Številka javnega naročila: JN000811/2017-B01

Datum oddaje ponudb: 06.03.2017 do 10:00 ure.

 

Skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 - ZJN-3, v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik ponudnike vabi, da predložijo svoje ponudbe, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Vsa potrebna navodila in obrazce za razpis najdete na tej povezavi