Na vsebino

Storitev tiska za Javni zavod Ljubljanski grad

06. januar 2017

Predmet naročila: predmet naročila je storitev za Javni zavod Ljubljanski grad
Številka javnega naročila: JN000039/2017-W01

Skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 - ZJN-3, v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik ponudnike vabi, da predložijo svoje ponudbe, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Vsa potrebna navodila in obrazce za razpis najdete na tej povezavi