Na vsebino

Obnova in dokončanje traktov F,G na Ljubljanskem gradu – VINOTEKA – Faza II

03. avgust 2018

Predmet naročila: Obnova in dokončanje traktov F,G na Ljubljanskem gradu – VINOTEKA – Faza II
Številka javnega naročila: JN005366/2018-W01
Datum oddaje ponudb: do 17.8.2018, do 14:00

Skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 - ZJN-3, v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik ponudnike vabi, da predložijo svoje ponudbe, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Vsa potrebna navodila in obrazce za razpis najdete na tej povezavi.

Načrti prenove