Na vsebino

Storitev fizičnega in tehničnega varovanja za JZ Ljubljanski grad

21. september 2018

Predmet naročila: Storitev fizičnega in tehničnega varovanja za JZ Ljubljanski grad
Številka javnega naročila: JN006242/2018-B01
Datum oddaje ponudb: do 10. 10. 2018, do 12:02

Skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 - ZJN-3, v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik ponudnike vabi, da predložijo svoje ponudbe, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Vsa potrebna navodila in obrazce za razpis najdete na tej povezavi.