Na vsebino

Nakup avdio vodnikov

15. julij 2019

Predmet javnega naročila je nakup avdio vodnikov:
- 4 x polnilna postaja, ki hkrati obsega tudi 24 kos avdio vodnikov, kar skupaj predstavlja 4 polnilne postaje s 96 avdio vodniki, saj ena polnilna postaja zadostuje za polnjenje 24 avdio vodnikov;
- 104 kos avdio vodnikov – brez polnilne postaje,
- 2 kos induktivni zanki,
ki ustrezajo zahtevam naročnika, navedenim v razpisni dokumentaciji.

Rok za prejem ponudb: 24.7.2019 do 9.00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo 24.7.2019 ob 9.02 uri in sicer avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja, ki bodo zastavljena na portalu javnih naročil do 19.7.2019 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija (PDF)