Na vsebino

Pomožni objekt Vinograd

03. december 2019 Rok za prijavo: 18. december 2019

Predmet javnega naročila je GOI – Pomožni objekt Vinograd.

JN 10/2019

Rok za prejem ponudb: 18.12.2019 do 9.00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo 18.12.2019 ob 9.02 uri in sicer avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.
Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja, ki bodo zastavljena na portalu javnih naročil do 13.12.2019 do 9.00 ure.

Podrobnejše informacije o naročilu na tej povezavi.

Razpisna dokumentacija (ZIP)