Na vsebino

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora - Gostilna Na gradu

13. marec 2020 Rok za prijavo: 04. maj 2020

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora - Gostilna Na gradu.

Predmet  oddaje je poslovni  prostor za opravljanje gostinske dejavnosti na Ljubljanskem gradu, na naslovu Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, in sicer v traktu K, Gostilna Na gradu, ki predstavlja v naravi tlorisno površino v izmeri 319m².