Na vsebino

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora - Grajska kavarna

13. marec 2020 Rok za prijavo: 04. maj 2020

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora - Grajska kavarna.

Predmet  oddaje je je poslovni prostor za opravljanje gostinske dejavnosti na Ljubljanskem gradu, na naslovu Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, in sicer v traktu M-Grajska kavarna, ki predstavlja v naravi tlorisno površino v izmeri 325,50m².